Đề KSCL Sinh học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Sinh học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  LTTK TEZ chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Sinh học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 10 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Sinh học 10, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 10.

  Đề KSCL Sinh học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL Sinh học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là chính xác?
  A. Chuyển hoá vật chất không có chuyển hoá năng lượng.
  B. Ở người già, quá trình đồng hoá luôn diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình dị hoá.
  C. Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng.
  D. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên trong tế bào.
  + ADN đa dạng và đặc thù là do:
  A. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. B. Số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nuclêôtit khác nhau.
  C. ADN có bậc cấu trúc không gian khác nhau. D. Số lượng các nuclêôtit khác nhau.
  + Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1,2,3 người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ dưới đây, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. Môi trường 1,2,3 lần lượt là các loại?
  A. môi trường ưu trương, môi trường đẳng trương, môi trường nhược trương.
  B. môi trường ưu trương, môi trường nhược trương, môi trường đẳng trương.
  C. môi trường nhược trương , môi trường đẳng trương, môi trường ưu trương.
  D. môi trường đẳng trương, môi trường nhược trương , môi trường ưu trương.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU