Đề KSCL Sinh học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Sinh học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  LTTK TEZ chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Sinh học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 11 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Sinh học 11, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 11.

  Đề KSCL Sinh học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 50 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn Sinh học nắm rõ chất lượng học tập môn Sinh học 11 trước thời điểm các em chuẩn bị nghỉ lễ kéo dài, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL Sinh học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Cho các đặc điểm sau:
  (1) Thành tế bào mỏng, không có lớp cutin → dễ thấm nước.
  (2) Không bào trung tâm nhỏ → tạo áp suất thẩm thấu cao.
  (3) Không bào trung tâm lớn → tạo áp suất thẩm thấu cao.
  (4) Có nhiều ti thể → hoạt động hô hấp mạnh → tạo áp suất thẩm thấu lớn.
  Những đặc điểm cấu tạo của lông hút phù hợp với chức năng hút nước là?
  + Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mỗi gen quy định màu mắt nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Mẹ và bố có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con có người mắt đen và người mắt xanh?
  A. Mẹ AA (mắt đen) x bố aa (mắt xanh) hoặc mẹ aa (mắt xanh) x bố AA (mắt đen).
  B. Mẹ AA (mắt đen) x bố aa (mắt đen) hoặc mẹ Aa (mắt đen) x bố aa (mắt xanh).
  C. Mẹ aa (mắt xanh) x bố AA (mắt đen) hoặc mẹ Aa (mắt đen) x bố Aa (mắt đen).
  D. Mẹ Aa (mắt đen) x bố aa (mắt xanh) hoặc mẹ Aa (mắt đen) x bố Aa (mắt đen).
  + Xác động, thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ?
  A. Quá trình amôn hóa và phản nitrat hóa. B. Quá trình cố định đạm.
  C. Quá trình nitrat hóa và phản nitrat hóa. D. Quá trình amôn hóa và nitrat hóa.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪