Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm hệ số 2 để làm tiêu chí đánh giá và xếp loại, đồng thời có thể phát hiện được những em học sinh giỏi môn Sinh học 11 để bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi Sinh học của nhà trường, ngoài ra, giáo viên và nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực trước khi bước vào giai đoạn mới của năm học.

  Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 gồm 4 trang với 10 câu tự luận, học sinh sẽ có 50 phút để làm bài. LTTK Tez đã đính kèm sẵn hướng dẫn làm bài và thang điểm ở cuối đề thi để các em có thể tự kiểm tra khả năng của mình tại nhà, từ đó có thể hoàn thành tốt kỳ thi tương tự ở trường.

  Trích dẫn đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Khi trồng cây trên đất có hàm lượng muối vơ cơ cao thì sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích.
  + Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống …..(1)….. diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở, gồm ba giai đoạn là đường phân, chu trình Crep và …..(2)……
  + Sự tích lũy cacbon ở cây củ cải (g/m2/ngày) như sau: rễ:8,8; lá:0,4; thân:0,6; hoa:0,3. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây củ cải.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪