Đề KSCL THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

  LTTK Tez giới thiệu đến quý thầy, cô giáo giảng dạy môn Sinh học cùng các em học sinh khối 12 đề KSCL THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1, đề có mã đề 121 gồm 5 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để hoàn thành đề thi này, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 1, đây là thời điểm khá sớm để tổ chức thi thử môn Sinh học, tuy nhiên lại phù hợp với tình hình thi THPT Quốc gia môn Sinh học hiện nay, khi mà hình thức cũng như cấu trúc đề được thử nghiệm và thay đổi liên tục, do đó việc thi thử Sinh học 2019 càng sớm càng tốt, giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt những thay đổi đó để có kế hoạch ôn tập phù hợp, đề thi thử Sinh học có đáp án giúp các em có thể kiểm tra lại kết quả sau khi thử sức với đề.

  Trích dẫn đề KSCL THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 – 2019 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể:
  A. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.
  B. có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.
  C. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về hai cực của tế bào.
  D. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.
  + Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến điểm.
  A. Đột biến điểm làm biến đổi cấu trúc prôtêin thì có hại cho thể đột biến.
  B. Đột biến điểm là biến đổi cấu trúc của gen liên quan đến vài cặp nuclêôtit.
  C. Xét ở mức phân tử, đa số đột biến điểm là trung tính.
  D. Đột biến điểm chỉ xảy ra ở tế bào nhân sơ.
  + Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E. coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử chứa hoàn toàn N14?  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪