Đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm hệ số 2 để làm tiêu chí đánh giá và xếp loại, đồng thời có thể phát hiện được những em học sinh giỏi môn Tiếng Anh 11 để bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của nhà trường, ngoài ra, giáo viên và nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực trước khi bước vào giai đoạn mới của năm học.

  Đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 gồm 4 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh sẽ có 60 phút để làm bài. LTTK Tez đã đính kèm sẵn hướng dẫn làm bài và thang điểm ở cuối đề thi để các em có thể tự kiểm tra khả năng của mình tại nhà, từ đó có thể hoàn thành tốt kỳ thi tương tự ở trường.

  Trích dẫn đề KSCL Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
  + “It was nice of you to invite me to your birthday party. Thanks very much.”
  A. Mike thanked me for inviting him to my birthday party.
  B. Mike thanked me to invite him to my birthday party.
  C. Mike thanked me to inviting him to my birthday party.
  D. Mike thanked me inviting him to my birthday party.
  + He spent all his money. He even borrowed some from me.
  A. Not only did he spent all his money but he borrowed some from me as well.
  B. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.
  C. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all.
  D. Not only did he spend all his money but also he borrowed some from me.
  + My brother began studying English five years ago.
  A. My brother has studied English for five years ago.
  B. My brother has studied English for five years.
  C. My brother began studying English for five years.
  D. My brother has begun to studying English for five years.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪