Đề thi chính thức và lời giải tham khảo đề tuyển sinh vào 10 chuyên Toán và chuyên Tin Hà Nội 2019

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Nếu như các trường THPT Chuyên thuộc đại học như Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) hay Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội sử dụng một đề Toán chung cho cả thí sinh thi lớp chuyên Toán và Tin thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại ra hai đề khác nhau. Trong đó, đề Toán vào lớp chuyên Tin thường có độ khó thấp hơn đề vào lớp chuyên Toán.
  Cách tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên Tin là:
  Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn không chuyên (Toán, Văn, Anh) + Điểm Toán chuyên x 2.

  C-01.jpg

  C02.jpg

  LỜI GIẢI CHI TIẾT

  Đang gõ lời giải ...