Đề thi chọn HSG Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận với 4 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút, đề nhằm tuyển chọn các em học sinh giỏi Lịch sử 11 của trường để đào tạo, bồi dưỡng thêm, giúp các em phát huy hết năng lực bản thân và đưa đi thử sức, tranh tài ở các cuộc thi HSG Lịch sử cấp độ cao hơn, đề có hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề thi chọn HSG Lịch sử 11 năm 2017 – 2018:
  + Có ý kiến có rằng: Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (từ tháng 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương. Bằng những sự kiện lịch sử đã học, em hãy chứng minh nhận định trên.
  + So sánh phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế theo các nội dung sau: Thời gian; nguyên nhân, mục đích, lãnh đạo, lực lượng, địa bàn, tính chất. Từ đó rút ra nhận xét về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
  + Kể tên và thời gian của các bản Hiệp ước mà triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp từ 1858-1884? Trong thời gian này triều đình Huế đã bỏ lỡ những cơ hội đánh Pháp nào?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪