Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh

  LTTK Tez giới thiệu đến toàn thể quý thầy, cô giáo và các em học sinh nội dung đề thi chọn HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh, đây là đề thi giao lưu và tuyển chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 của 6 trường THPT tại các huyện Gia Bình và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: trường THPT Gia Bình 1, trường THPT Gia Bình 2, trường THPT Gia Bình 3, trường THPT Lương Tài 1, trường THPT Lương Tài 2, trường THPT Lương Tài 3.

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh có mã đề 132 gồm 09 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 80 câu, thí sinh làm bài trong 90 phút (không tính khoảng thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 132, 209.

  Trích dẫn đề thi chọn HSG Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh:
  + Vì sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5 – 1941) có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
  A. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  B. Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đề ra nhiều chủ trương sáng tạo.
  C. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
  D. Khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
  + Sự kiện nào dưới đây đánh dấu thất bại của Mĩ trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương?
  A. Mĩ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại hội nghị Pari năm 1968.
  B. Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.
  C. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
  D. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.
  + Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam?
  A. Hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên.
  B. Hậu phương đã đem lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ các chiến sĩ ngoài chiến trường.
  C. Hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất và tinh thần, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh.
  D. Hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới, hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪