Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh

  LTTK Tez giới thiệu đến toàn thể quý thầy, cô giáo và các em học sinh nội dung đề thi chọn HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh, đây là đề thi giao lưu và tuyển chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 của 6 trường THPT tại các huyện Gia Bình và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: trường THPT Gia Bình 1, trường THPT Gia Bình 2, trường THPT Gia Bình 3, trường THPT Lương Tài 1, trường THPT Lương Tài 2, trường THPT Lương Tài 3.

  Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh có mã đề 001 gồm 07 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 80 câu, thí sinh làm bài trong 90 phút (không tính khoảng thời gian giám thị coi thi phát đề), kỳ thi được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2018, đề thi có đáp án mã đề 001, 002.

  Trích dẫn đề thi chọn HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh:
  + It could be inferred that between 1929 and 1949 sculptors changed in what way?
  A. They depended less on patrons to finance their work.
  B. They were less imaginative in their designs.
  C. They exhibited sculpture more often outside than in galleries.
  D. They used a wider variety of materials and techniques.
  + The student works part-time at a big restaurant. He also paints pictures to earn for living.
  A. Apart from works part-time at a bid restaurant, the student also paints pictures to earn for living.
  B. In addition working part-time at a big restaurant, the student also paints pictures to earn for living.
  C. Besides working part-time at a big restaurant, the student also paints pictures to earn for living.
  D. The student works part-time at a big restaurant as well as he paints pictures to earn for living.
  + He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented:
  A. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.
  B. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.
  C. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.
  D. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU