Đề thi định kỳ Địa lý 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi định kỳ Địa lý 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

  Đề thi định kỳ Địa lý 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh nằm trong bài thi khảo sát chất lượng đầu năm của nhà trường, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Địa lý đã học của học sinh sau giai đoạn nghỉ hè kéo dài, và tạo bàn đạp để khởi động năm học mới. Đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 3 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có hướng dẫn trả lời.

  Trích dẫn đề thi định kỳ Địa lý 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
  + Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố chủ yếu ở đâu? Tại sao lại có sự phân bố đó?
  + Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1986 – 2012 (Đơn vị: tỉ USD). Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 1986 – 2012. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn trên.
  + Trình bày các mục tiêu chính của ASEAN? Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪