Đề thi định kỳ Sinh học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi định kỳ Sinh học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

  Đề thi định kỳ Sinh học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh nằm trong bài thi khảo sát chất lượng đầu năm của nhà trường, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Sinh học đã học của học sinh sau giai đoạn nghỉ hè kéo dài, và tạo bàn đạp để khởi động năm học mới. Đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề thi định kỳ Sinh học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
  + Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích.
  + Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn đời F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây cao hoa trắng chiếm tỉ lệ 9%. Cho biết mọi diễn biến của quá trình giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn. Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ.
  + Những dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit nào của gen cấu trúc không hoặc ít làm thay đổi hoạt tính của prôtêin do gen đó mã hoá.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪