Đề thi định kỳ Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi định kỳ Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

  Đề thi định kỳ Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh nằm trong bài thi khảo sát chất lượng đầu năm của nhà trường, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Tiếng Anh đã học của học sinh sau giai đoạn nghỉ hè kéo dài, và tạo bàn đạp để khởi động năm học mới. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề thi định kỳ Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
  + According to the passage, which of the following was a possible motive for the cultivation of plants in eastern North America?
  (A) Lack of enough wild food sources.
  (B) The need to keep trees from growing close to settlements.
  (C) Provision of work for an increasing population.
  (D) Desire for the consistent availability of food.
  + The passage mainly discusses which of the following aspects of the life of Archaic peoples?
  (A) The principal sources of food that made up their diet.
  (B) Their development of ground stone tool technology.
  (C) Their development of agriculture.
  (D) Their distribution of work between men and women.
  + “Would you bother if I had a look at your paper?” – “_______”.
  A. Oh, I didn’t realize that. B. You’re welcome.
  C. Well, actually I’d rather you didn’t. D. That’s a good idea.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪