Đề thi hết học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi hết học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề thi hết học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 109 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong vòng 90 phút, nội dung kiến thức trong đề không chỉ giới hạn trong chương trình HK2 Toán 12 mà bao quát toàn bộ chương trình Toán 12, điều này giúp các em học sinh khối 12 muốn làm được đề thi phải ôn lại toàn bộ nội dung Toán 12 đã học từ đầu năm học, từ đó giúp các em thuận lợi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi hết học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
  + Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh 3a, hình chiếu của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Cạnh AA’ hợp với mặt phẳng đáy một góc 45 độ. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C′ tính theo a bằng?

  + Trên mặt phẳng phức, cho điểm A biểu diễn số phức −2 + 3i, điểm B biểu diễn số phức 4 – 5i. Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó, điểm M biểu diễn số phức nào trong các số phức sau?
  + Cho hàm số y = 3^x có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây sai?
  A. (C) nằm về phía trên trục hoành.
  B. (C) đi qua điểm (0;1).
  C. (C) nhận trục tung làm tiệm cận đứng.
  D. (C) nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪