Đề thi HK1 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

  Tuần qua, trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội đã tiến hành tổ chức kỳ thi học kỳ 1 GDCD lớp 10 để lấy điểm hệ số III môn học, từ đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại học lực môn GDCD lớp 10. LTTK Tez chia sẻ với các em toàn bộ đề thi và đáp án đề thi HK1 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội để các em tham khảo, thử sức.

  Trích dẫn đề thi HK1 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội:
  + Thế giới quan duy tâm quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?
  A. Vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất quyết định ý thức.
  B. Ý thức có trước, vật chất có sau; ý thức quyết định vật chất.
  C. Ý thức và vật chất cùng xuất hiện và có mối quan hệ với nhau.
  D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện và không có mối quan hệ gì với nhau.
  + Sự phát triển biểu hiện ra như thế nào trong xã hội?
  A. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất trong điều kiện nhất định làm nảy sinh các hợp chất mới.
  B. Sự xuất hiện các phân tử và nguyên tử mới.
  C. Sự xuất hiện các giống loài động vật, thực vật mới thích ứng tốt hơn với môi trường.
  D. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác dân chủ, văn minh hơn.
  + Trong những ví dụ sau, ví dụ nào là phủ định biện chứng?
  A. Tôi nói “ Bông hoa này đẹp”, rồi tôi lại nói “ Bông hoa này không đẹp” để phủ định lại câu nói trước của tôi.
  B. Cái áo dài tay xấu, tôi sửa thành áo cộc tay cho đẹp hơn.
  C. Gieo hạt thóc xuống đất, hạt thóc sẽ nảy mầm, mọc thành cây lúa và trổ bông ra hàng trăm hạt thóc khác…
  D. Công ty Vêđan xả nước thải làm chết hết cá và các loài sinh vật trên sông Thị Vải.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU