Đề thi HK1 Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  Như vậy, kỳ thi học kỳ 1 môn Ngữ Văn năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12 tại trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương đã kết thúc, và nhà trường đã chia sẻ sẻ công khai đề thi học kỳ 1 Ngữ Văn 12 trên website chính thức. Để giúp các bạn thuận tiện tra cứu, tham khảo, LTTK Tez xin trích dẫn lại nội dung đề thi HK1 Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

  Đề thi HK1 Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 1 trang, học sinh làm bài trong thời gian hai tiết học (90 phút), thông qua kỳ thi này, nhà trường sẽ nắm được chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn của học sinh khối 12, để làm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại học lực, đưa ra các điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn 12 cho giai đoạn học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, và xa hơn là hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ Văn, đề thi có hướng dẫn làm bài.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪