Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

  Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Tiếng Anh 10 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

  Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 001 gồm 3 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 24 câu, phần tự luận gồm 16 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

  Theo LTTK Tez đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 10 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Tiếng Anh 10 ở trường.

  Trích dẫn đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
  + Why did they decide to go by coach?
  A. Because other means of transport were more expensive. B. Because it was available.
  C. Because it was one of the most efficient means of transport. D. Because they wanted to start early.
  + Which of the following is true?
  A.They had lunch in a small restaurant. B.They made a sightseeing tour of London and then had lunch.
  C. They all went shopping before going to theater. D. They left the city at 6:30 p.m.
  + According to the passage, the writer
  A. went to London with some of his friends. B. feels bored with his life.
  C. usually spends his weekend at home. D. has lived in London for ten years.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU