Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  Như thường lệ hằng năm, cứ đến khoảng thời gian cuối tháng 12, trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lại tất bật tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10, và hiện tại LTTK Tez đã nhận được toàn bộ đề thi – đáp án – lời giải đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

  Để thầy, cô và các em tiện theo dõi, LTTK Tez xin giới thiệu sơ lược về hình thức và cấu trúc đề thi: Đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương dành cho chương trình thí điểm sách mới, đề gồm 3 trang, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
  + Why did he have difficulty following the lessons?
  A. Because he couldn’t hear the lesson clearly. B. Because he was a slow student.
  C. Because he didn’t pay attention to teacher’s words. D. Because he was in school for only a short time.
  + Which of the following is NOT TRUE about Edison’s life?
  A. He loved books. B. He married five times with two children.
  C. He often slept four hours a day. D. He liked silence because it help him concentrate on his work.
  + Edison made improvement to many other inventions such as the telegraph or the telephone.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪



  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU