Đề thi HK1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

  Như vậy là đã đến thời điểm những ngày cuối cùng của năm 2018, và đây cũng là giai đoạn các trường THPT, sở GD và ĐT trên cả nước tất bật chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12. Trong giai đoạn này, việc tìm kiếm một đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 chất lượng để tham khảo là vô cùng cần thiết, bởi chỉ thông qua việc thi thử, các em mới có thể nắm vững được cấu trúc đề, những nội dung kiến thức Tiếng Anh 12 trọng tâm và nhận ra những phần kiến thức bản thân còn yếu cần phải khắc phục …

  Biết được những yêu cầu đó, LTTK Tez xin giới thiệu đến các em học sinh khối 12 nội dung đề thi HK1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, đề gồm 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

  Xin chúc các em đạt điểm số cao trong kỳ thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 sắp tới, và hy vọng rằng … biết đâu đấy, sẽ trúng tủ một vài câu hỏi trong đề thi HK1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên.

  Trích dẫn đề thi HK1 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
  + Which sentence best expresses the main idea of the second paragraph?
  A. Parents do not talk much about sadness with their sons.
  B. Researchers have studied the conversations of children and their parents.
  C. Study at Emory University can help to explain the differences between communication styles of boys and girls.
  D. An Emory University found that parents talk more with their daughters than with their sons.
  + Which of the following statements can be inferred from the second paragraph?
  A. Boys don’t like to be with their parents as much as girls do.
  B. A recent study found that parents talk differently to their sons and daughters.
  C. Parents don’t enjoy talking with their sons as much as with their daughters.
  D. Girls have more practice discussing sadness than boys do.
  + Which of the following statements can be inferred from the first paragraph?
  A. Women talk more in some situations, men talk more in others.
  B. Men and women have different styles of talking, which may begin in childhood.
  C. According to Deborah Tannen, the belief that women talk more is partly right but most wrong and oversimplified.
  D. Men are more sociable than women.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪