Đề thi HK2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Theo phân phối chương trình chuẩn môn Địa lí 12, ngày 16 tháng 04 năm 2019, thầy và trò trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm lấy điểm số (hệ số 3) để làm cơ sở cho việc xếp loại học lực môn Địa lí 12, kỳ thi cũng đánh dấu kết thúc chương trình Địa lí 12, qua đó, các em sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 – 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

  Đề thi HK2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có mã đề 357, đề gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài thi học kỳ 2 Địa lí 12, đáp án các mã đề đã được LTTK TEZ cung cấp bên dưới để các em thuận tiện tra khảo.

  Trích dẫn đề thi HK2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các thành phố trên triệu dân ở nước ta là?
  A. Hà Nội, Cần Thơ, Thành Phố Hồ Chí Minh. B. Hà Nội, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  C. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. D. Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.
  + Cơ cấu ngành công nghiệp (theo ba nhóm) ở nước ta dang chuyển dịch theo hướng:
  A. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác.
  B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác.
  C. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác.
  D. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỉ trọng các nhóm ngành khác.
  + Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của?
  A. nguồn lao động có tay nghề và thị trường. B. tổng hợp của các nhân tố.
  C. tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản. D. kế cấu hạ tầng và vị trí địa lí.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪