Đề thi HK2 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

  Để kiểm tra đánh giá khách quan và chính xác chất lượng học tập môn Địa lý của học sinh khối 11, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý 11 năm học 2018 – 2019.

  Đề thi HK2 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM được biên soạn theo dạng đề tự luận với 5 câu, học sinh làm bài thi HK2 Địa lý 11 trong thời gian 45 phút, đề thi có hướng dẫn giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
  + Dựa vào kiến thức đã học về Trung Quốc, hãy cho biết:
  a. Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông hay miền Tây?
  b. Giải thích tại sao lại có sự tập trung như vậy?
  + Kẻ bảng sau đây vào giấy thi. Tính toán rồi điền đầy đủ vào bảng: Bảng: Tình hình xuất nhập khẩu của Thái Lan giai đoạn 1990 – 2010. Vẽ biểu đồ miền biểu hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Thái Lan trong giai đoạn 1990 – 2010.
  + Điều kiện tự nhiên Nhật Bản có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪