Đề thi HK2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Địa lý 12 năm học 2018 – 2019, và sau đó sẽ là kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 – những kỳ thi quan trọng bậc nhất trong suốt những năm tháng học tập trên ghế nhà trường.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Địa lý 12 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Địa lý 12 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 có đáp án.

  Trích dẫn đề thi HK2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Ở Bắc Trung Bộ hiện nay, để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, cần phải
  A. hình thành các trung tâm công nghiệp gắn với các đô thị. B. chú trọng phát triển kinh tế – xã hội ở vùng miền núi.
  C. đầu tư mạnh cho xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật. D. gắn các vùng sản xuất nông nghiệp với lâm và ngư nghiệp.
  + Việc phát triển đánh bắt hải sản xa bờ ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
  A. Góp phần giải quyết việc làm và phát huy thế mạnh của biển đảo.
  B. Tăng cường bảo vệ môi trường và khẳng định chủ quyền vùng biển.
  C. Giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản và bảo vệ an ninh vùng biển.
  D. Tránh khai thác sinh vật có giá trị kinh tế cao và giúp bảo vệ thềm lục địa.
  + Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014. Cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây là đúng nhất về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014?
  A. Quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014.
  B. Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014.
  C. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014.
  D. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪