Đề thi HK2 Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 11 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 – kỳ thi quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học lực môn Lịch sử 11.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Lịch sử 11 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Lịch sử 11 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận với 08 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Lịch sử 11 có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Đặc điểm của phong trào Cần vương là:
  A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến. B. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
  C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. D. phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân.
  + Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?
  A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít. B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô.
  C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. D. Nhân dân các nước thuộc địa.
  + Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày:
  A. Thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít. B. Chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.
  C. Hình thành trật tự thế giới mới. D. Giải phóng châu Âu.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪