Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019, và sau đó sẽ là kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 – những kỳ thi quan trọng bậc nhất trong suốt những năm tháng học tập trên ghế nhà trường.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Lịch sử 12 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Lịch sử 12 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 có đáp án.

  Trích dẫn đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Mĩ dùng thủ đoạn ngoại giao thoả hiệp với Trung Quốc, hoà hoãn với Liên Xô nhằm mục đích gì trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?
  A. Tăng cường hợp tác với các nước này. B. Lôi kéo các nước này đứng về phía Mĩ.
  C. Hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
  D. Cắt đứt nguồn viện trợ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
  + Điều khoản nào trong hiệp định Pari có lợi nhất cho cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam?
  A. Hai bên tiến hành trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
  B. Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hành động quân sự chống trả miền Bắc.
  C. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình.
  D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự ở miền Nam.
  + Điều kiện lịch sử nào quyết định bùng nổ phong trào Đồng khởi 1959 – 1960?
  A. Mĩ – Diệm phá Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng” “diệt cộng”.
  B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.
  C. Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ.
  D. Do chính sách cai trị của Mĩ – Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪