Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Theo phân phối chương trình chuẩn môn Lịch sử 12, ngày 17 tháng 04 năm 2019, thầy và trò trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm lấy điểm số (hệ số 3) để làm cơ sở cho việc xếp loại học lực môn Lịch sử 12, kỳ thi cũng đánh dấu kết thúc chương trình Lịch sử 12, qua đó, các em sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

  Đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có mã đề 357, đề gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài thi học kỳ 2 Lịch sử 12, đáp án các mã đề đã được LTTK TEZ cung cấp bên dưới để các em thuận tiện tra khảo.

  Trích dẫn đề thi HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Kẻ thù của cách mạng miền Nam được xác định trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 là:
  A. chính quyền phản động miền Nam và Mĩ. B. chính quyền Sài Gòn và Ngô Đình Diệm.
  C. chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và bọn phảm động. D. đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
  + Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định gì đối với cách mạng miền Nam?
  A. Tiếp tục đấu tranh chính trị hòa bình. B. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh.
  C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước ngoài để đánh Mĩ – Diệm. D. Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.
  + Đặc điểm nổi bật nhất của nước ta sau 1954 là?
  A. đất nước bị chia cắt thành hai miền. B. Mĩ can thiệp vào miền Nam.
  C. Pháp đã rút khỏi nước ta. D. miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪