Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 10 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 – kỳ thi quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học lực môn Sinh học 10.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Sinh học 10 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Sinh học 10 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận với 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Sinh học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Cho các sự kiện sau:
  1. Sự tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo của các nhiễm sắc thể kép tương đồng.
  2. Diễn ra sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng về hai cực tế bào.
  3. Các nhiễm sắc thể kép tập trung xếp song song ở giữa thoi phân bào.
  4. Hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.
  Trình tự những diễn biến cơ bản ở giảm phân I là?
  + Cho các nhận định sau:
  (1) Hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu trong lục lạp.
  (2) Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron hô hấp.
  (3) Kết thúc quá trình đường phân, tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP.
  (4) Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.
  Số nhận định không đúng là?
  + Trong thời gian 375 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU