Đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em đang học lớp 10 nội dung đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội, đề gồm 35 câu trắc nghiệm và 05 câu viết lại câu, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2016 – 2017 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội:
  + According to the passage, music is changed thanks to the invention of videos, electric instruments and tape recorders except international communication.
  + If he ………. his car before driving, he …………. the problem of running out of petrol this morning.
  A. checks / will not have. B. would be checking/ wouldn’t have.
  C. checks / will not have had. D. had checked/ wouldn’t have had.
  + It ………….. until we entered the theatre ………………….
  A. wasn’t/ that we had handed the usher our tickets. B. was not/ that we handed the usher our tickets.
  C. wasn’t/ and we handed the usher our tickets. D. was not/ so we handed the usher our tickets.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU