Đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 10 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 – kỳ thi quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học lực môn Tiếng Anh 10.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Tiếng Anh 10 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Tiếng Anh 10 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận với 32 câu trắc nghiệm và 8 câu tự luận, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 10 có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Which of the following is NOT true?
  A. Huge amounts of rubbish in the cities cause pollution. B. People add to the problem of pollution by collecting rubbish.
  C. We are responsible for huge amounts of rubbish in the cities. D. People add to the problem of pollution by dropping litter.
  + Jenifer is hooked on computer games, so she is short-sighted.
  A. If Jenifer weren’t hooked on computer games, she wouldn’t be short-sighted.
  B. If Jenifer weren’t short-sighted, she would be hooked on computer games.
  C. Jenifer would be short-sighted if she were hooked on computer games.
  D. Jenifer wouldn’t be short-sighted if she were hooked on computer games.
  + Nga is determined to learn English. She wants to become a successful girl.
  A. Nga is determined to learn English so that to become a successful girl.
  B. Nga is determined to learn English to becoming a successful girl.
  C. Nga is determined to learn English to become a successful girl.
  D. Nga is determined to learn English so as to becoming a successful girl.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU