Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Lương Phú – Thái Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Lương Phú – Thái Nguyên

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh khối 12 nội dung đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Lương Phú – Thái Nguyên, hi vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12.

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Lương Phú – Thái Nguyên có mã đề 132, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu – đây là dạng đề Tiếng Anh được nhiều trường, sở GD&ĐT sử dụng cho học sinh, học sinh có 45 phút để làm bài, đề thi có đáp án (đáp án được tô màu xanh).

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Lương Phú – Thái Nguyên:
  + It is said that the Great Pyramid was built over a 20-year period.
  A. The Great Pyramid is said to have been built over a 20-year period. B. It was said that the Great Pyramid was built over a 20-year period.
  C. The Great Pyramid was said to have been built over a 20-year period. D. The Great Pyramid was said to have built over a 20-year period.
  + Just after the play started there was a power failure.
  A. Hardly did the play start then there was a power failure. B. No earlier had the play started than there was a power failure
  C. Hardly had the play started when there was a power failure. D. No earlier did the play start before there was a power failure.
  + Which of the following is NOT true according to the passage?
  A. The headquarters of UNICEF is in New York City. B. UNICEF stands for the United Nations Children’s Fund.
  C. UNICEF provides funding for health services and educational facilities. D. UNICEF has guided the Convention on the Rights of the Child.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪