Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019, và sau đó sẽ là kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019 – những kỳ thi quan trọng bậc nhất trong suốt những năm tháng học tập trên ghế nhà trường.

  Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Tiếng Anh 12 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Tiếng Anh 12 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 134 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 có đáp án.

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + I didn’t pay attention to the teacher. I failed to understand the lesson.
  A. I would have understood the lesson if I had paid attention to the teacher.
  B. Although I paid attention to the teacher, I failed to understand the lesson.
  C. I would have understood the lesson if I had failed to pay attention to the teacher.
  D. Unless I failed to understand the lesson, I would pay attention to the teacher.
  + The man wanted to get some fresh air in the room. He opened the window.
  A. The man opened the window in order to get some fresh air in the room.
  B. The man wanted to get some fresh air in the room because he opened the window.
  C. The man got some fresh air in the room, even though he opened the window.
  D. Having opened the window, the room could get some fresh air.
  + My sister is often sick because she doesn’t do physical exercise.
  A. If my sister does physical exercise, she won’t often be sick.
  B. If my sister isn’t physical exercise, she does sick.
  C. If my sister did physical exercise, she wouldn’t often be sick.
  D. If my sister wasn’t physical exercise, she would do sick.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪