Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Theo phân phối chương trình chuẩn môn Tiếng Anh 12, ngày 16 tháng 04 năm 2019, thầy và trò trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm lấy điểm số (hệ số 3) để làm cơ sở cho việc xếp loại học lực môn Tiếng Anh 12, kỳ thi cũng đánh dấu kết thúc chương trình Tiếng Anh 12, qua đó, các em sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

  Đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có mã đề 174, đề gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12, đáp án các mã đề đã được LTTK TEZ cung cấp bên dưới để các em thuận tiện tra khảo.

  Trích dẫn đề thi HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + She started working as a teacher of English ten years ago:
  A. She had worked with a teacher of English for ten years. B. She has been working as a teacher of English for ten years.
  C. She had been working as a teacher of English for ten years. D. She has worked with a teacher of English for ten years.
  + Why was the couple that the writer met smiling as they ran down the street?
  A. They had explored a tunnel without getting caught. B. They had discovered a dangerous tunnel below
  C. They felt dirty and wanted to run home and take a shower. D. They were able to replace the icon cover.
  + Which statement is NOT true about the tunnels under Paris?
  A. Companies remove the stone to construct modern buildings. B. There were once used as a hiding place.
  C. People explore them even though it’s not permitted. D. People grew mushrooms there.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪