Đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh

  Nhằm tổng kết chương trình Toán 12 giai đoạn học kỳ 2, vừa qua, trường THPT Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kỳ thi học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019, sau kỳ thi, các em học sinh khối 12 có thể chú tâm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019.

  Đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh có mã đề 734, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề), nội dung đề giới hạn trong các chủ đề kiến thức: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxyz, đề thi có đáp án mã đề 458, 844, 750, 734.

  Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trà Cú – Trà Vinh:
  + Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 3z + 4 = 0 . Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Vec tơ n = (1;-2;3) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  B. Vec tơ n = (1;3;4) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  C. Vec tơ n = (-2;3;4) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  D. Vec tơ n = (1;2;3) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  + Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x = 1 + 3t, y = -3 + 2t, z = 2 – t. Phát biểu nào sau đâylà đúng?
  A. Đường thẳng có duy nhất một vectơ chỉ phương, vectơ đó là u = (3;-2;-1).
  B. Đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương, u = (3;2;-1) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng.
  C. Đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương, u = (3;-2;-1) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng.
  D. Đường thẳng có duy nhất một vectơ chỉ phương, vectơ đó là u = (3;2;-1).
  + Cho các số phức z thỏa mãn |z| = 4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (3 + 4i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪