Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

  Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp mã đề 108 gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 03/04/2018, nội dung thi bao gồm các chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 108, 132, 156, 183.

  Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 sở Đồng Tháp 2018:
  + Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của parabol với đỉnh I(1/2; 8) và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi bắt đầu chạy.

  + Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R). Mệnh đề nào sau đây sai?
  A. a là phần thực của z.
  B. |z| = √(a + b) là môđun của z.
  C. z‾ = a – bi là số phức liên hợp của z.
  D. b là phần ảo của z.
  + Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 3), B(2; -1; 1), C(-1; 3; -4), D(2; 6; 0) tạo thành một tứ diện. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Tìm tọa độ trung điểm G của đoạn thẳng MN.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪