Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

  Thứ Ba ngày 09 tháng 04 năm 2019, trường THPT Yên Phong số 2 (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối năm học 2018 – 2019 môn Toán học lớp 12, nhằm đánh giá tổng kết chương trình Toán 12, điểm số của bài thi sẽ là cơ sở để đánh giá và xếp loại học lực môn Toán.

  Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh gồm 03 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 25 câu, chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 5 điểm, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút (không tính thời gian giáo viên coi thi phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh:
  + Gọi M1 là điểm biểu diễn của số phức z và M2 là điểm biểu diễn của số phức liên hợp z¯. Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. M1, M2 đối xứng với nhau qua trục Ox.
  B. M1, M2 đối xứng với nhau qua trục Oy.
  C. M1, M2 đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O.
  D. Cả A, B, C đều sai.
  + Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = x^2 – x và trục hoành.
  1) Tính diện tích hình phẳng D.
  2) Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay D xung quanh trục Ox.
  + Quay hình vuông ABCD có cạnh bằng a quanh đường thẳng AB ta thu được khối trụ có thể tích bằng bao nhiêu?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪