Đề thi HKII Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hàm Nghi – Hà Tĩnh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HKII Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hàm Nghi – Hà Tĩnh

  Đề thi HKII Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hàm Nghi – Hà Tĩnh mã đề 001 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan (45 câu) kết hợp với tự luận (1 câu), thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra bao quát toàn bộ chương trình Toán 12.

  Trích dẫn đề thi HKII Toán 12 năm học 2017 – 2018:
  + “Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
  Đêm qua sân trước một cành mai”
  Hỏi khi xuân tàn(14/5/2018) trên cành mai còn mấy bông hoa? Biết rằng ngày 16/2/2018 trên cành mai có 247 bông hoa và rất nhiều nụ hoa, cứ sau mỗi ngày số nụ hoa nở thành bông hoa bằng 3% số lượng bông hoa có trước đó, đồng thời sau đó rụng mất 8 bông hoa.(Lưu ý: Kết quả tính được làm tròn ở hàng đơn vị).

  + Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;-1;3) và mặt phẳng (α): 2x + y – 2z – 4 = 0.
  a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (α).
  b) Lấy điểm B(2;2;1) ∈ (α). Viết phương trình đường thẳng d đi qua B, nằm trong (α) sao cho khoảng cách từ A đến đường thẳng d là ngắn nhất.
  + Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, góc ABC = 60 độ, tam giác SAC đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪