Đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Như vậy, các em học sinh khối 12 của trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành chương trình Địa lí 12, và để đánh giá lại tất cả những kiến thức Địa lí 12 mà các em đã được học trong thời gian vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi kết thúc học kì 2 năm học 2018 – 2019. Bài thi HK2 Địa lí 12 này sẽ được tính điểm hệ số 3, và cùng với điểm số của những bài kiểm tra định kỳ Địa lí trước đó, giáo viên bộ môn Địa lí 12 và nhà trường sẽ có cơ sở để đánh giá một cách chính xác năng lực học tập môn Địa lí của từng em học sinh.

  Có thể thấy, đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo cấu trúc chuẩn mà rất nhiều trường THPT, sở GD&ĐT lựa chọn, đề có mã 132 gồm 06 trang với 40 câu trắc nghiệm Địa lí 12, mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D để học sinh lựa chọn, thời gian làm bài thi HK2 Địa lí 12 là 45 phút, đề thi có đáp án.

  LTTK TEZ xin chúc các em đạt điểm số cao trong kỳ thi học kì 2 Địa lí 12 sắp tới.

  Trích dẫn đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:
  A. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ. B. Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. D. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
  + Dựa vào bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ 2014. Nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và 2014?
  A. Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao nhất và có xu hướng giảm.
  B. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản nhỏ nhất và có xu hướng giảm.
  C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng đứng thứ hai và có xu hướng tăng.
  D. Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế không đều nhau.
  + Cho biểu đồ về diện tích và giá trị sản xuất ngành trồng cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2005 – 2012. Nhận xét nào sau đây đúng?
  A. Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm tăng và lâu năm giảm, giá trị sản xuất giảm.
  B. Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm giảm và lâu năm giảm, giá trị sản xuất tăng.
  C. Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm giảm và lâu năm tăng, giá trị sản xuất tăng nhanh nhất.
  D. Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm giảm và lâu năm tăng, giá trị sản xuất tăng chậm nhất.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪