Đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Trãi – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Trãi – Hà Nội

  Vào những ngày giữa tháng 4 năm 2019, trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội đã quyết định tổ chức kì thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2018 – 2019, kì thi được tổ chức khá sớm so với các trường THPT khác trên cả nước, mục đích nhằm giúp các em học sinh khối 12 của trường nhanh chóng kết thúc chương trình Lịch sử 12, để các em có thể “toàn tâm, toàn ý” tập trung ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.

  Đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội có mã đề 001, đề gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 45 phút để vượt qua bài thi học kì 2 Lịch sử 12, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Trãi – Hà Nội:
  + Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ…”. Nội dung này được trình bày trong văn kiện nào?
  A. Báo cáo tại hội nghị lần 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
  B. Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  C. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IV.
  D. Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Bộ chính trị Trung ương.
  + Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?
  A. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh.
  B. Nhờ sự giúp đỡ của các nước ngoài để đánh Mĩ – Diệm.
  C. Tiếp tục đấu tranh chính trị, hòa bình.
  D. Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.
  + Với cuộc tiến công của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã tác động như thế nào đến kế hoạch Na-va?
  A. Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản. B. Kế hoạch Na-va bị phá sản.
  C. Kế hoạch Na-va bị phá sản hoàn toàn. D. Kế hoạch Na-va bị phá sản ở đồng bằng Bắc Bộ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪