Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Như vậy, các em học sinh khối 12 của trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh 12, và để đánh giá lại tất cả những kiến thức Tiếng Anh 12 mà các em đã được học trong thời gian vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi kết thúc học kì 2 năm học 2018 – 2019. Bài thi HK2 Tiếng Anh 12 này sẽ được tính điểm hệ số 3, và cùng với điểm số của những bài kiểm tra định kỳ Tiếng Anh trước đó, giáo viên bộ môn Tiếng Anh 12 và nhà trường sẽ có cơ sở để đánh giá một cách chính xác năng lực học tập môn Tiếng Anh của từng em học sinh.

  Có thể thấy, đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo cấu trúc chuẩn mà rất nhiều trường THPT, sở GD&ĐT lựa chọn, đề có mã 132 gồm 03 trang với 40 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 12, mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D để học sinh lựa chọn, thời gian làm bài thi HK2 Tiếng Anh 12 là 45 phút, đề thi có đáp án.

  LTTK TEZ xin chúc các em đạt điểm số cao trong kỳ thi học kì 2 Tiếng Anh 12 sắp tới.

  Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + We last went to cinema two months ago.
  A. We didn’t go to the cinema for two months. B. We didn’t want to go to the cinema anymore.
  C. We have been to the cinema for two months. D. We haven’t been to the cinema for two months.
  + Jane missed the bus. She went to school late.
  A. Jane went to school late because she missed the bus. B. Jane went to school late and she missed the bus.
  C. Jane went to school late though she missed the bus. D. Jane went to school late but she missed the bus.
  + The car was so expensive that I didn’t buy it.
  A. The car was too expensive for me to buy. B. The car was cheap enough for me to buy
  C. The car was such expensive that I didn’t buy it. D. The car was not so cheap that I couldn’t buy it.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪