Đề thi học kỳ 1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 11 trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Địa lý 11, LTTK Tez giới thiệu đến các em nội dung đề thi học kỳ 1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 3 điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 3 điểm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam:
  + Hiện tượng gia tăng nhanh dân số thành thị ở Mĩ La Tinh gắn với
  A. cơ cấu xã hội phong kiến được duy trì trong thời gian dài.
  B. quá trình công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ ở các nước .
  C. các thế lực của tôn giáo cản trở sự phát triển của xã hội.
  D. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
  + Nhận định nào sau đây không đúng với Liên minh Châu Âu -EU?
  A. EU là một liên minh chủ yếu về an ninh và chính trị.
  B. EU là một trong những liên kết khu vực hàng đầu thế giới.
  C. EU là liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinh tế và phát triển.
  D. Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là 27 quốc gia.
  + Cho bảng số liệu: GDP CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VỰC NĂM 2004.
  GDP bình quân trên đầu người của các tổ chức từ cao nhất đến thấp nhất là?
  A. ASEAN, EU, MERCOSUR, NAFTA. B. NAFTA, EU, MERCOSUR, ASEAN.
  C. MERCOSUR, ASEAN, EU, NAFTA. D. NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, EU.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪