Đề thi học kỳ 1 GDCD 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 1 GDCD 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Đề thi học kỳ 1 GDCD 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm 45 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi:
  + N yêu và muốn kết hôn với G nhưng bị gia đình ngăn cấm vì có quan hệ họ hàng 5 đời. N và M vẫn quyết định kết hôn với nhau và giải thích cho hai bên gia đình nhưng họ không nghe. Trong trường hợp này M và Q phải sử dụng pháp luật để:
  A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
  B. ngăn chặn cấm đoán của hai bên gia đình
  C. thuyết phục gia đình hai bên chấp nhận
  D. bác bỏ lý do cấm đoán của gia đình hai bên
  + Giáo dân vùng giáo xứ Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) đón lễ Giáng Sinh 2016 trong không khí sôi động và hoành tráng, thu hút nhiều giáo dân và khách thập phương về đây. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tạo mọi điều kiện, đảm bảo an ninh,giữ vững trật tự để lễ Noel diễn ra thuận lợi, an toàn và ấn tượng với du khách. Việc làm này thể hiện nội dung bình đẳng nào về vấn đề tôn giáo?
  A. Hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo hộ
  B. Giáo lí tôn giáo được chính quyền công nhận
  C. Các tín đồ tôn giáo được chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối
  D. Trụ sở tôn giáo được chính quyền bảo vệ và tự do hoạt động
  + Anh B đề nghị bổ sung vào bản hợp đồng lao động giữa anh và công ti X nội dung: Công việc, thời gian, điều kiện làm việc nhưng giám đốc công ti trả lời: “Anh chỉ cẩn quan tâm đến mức lương còn anh làm việc gì, ở đâu, điều kiện như thế nào là ở chúng tôi”. Câu trả lời của giám đốc công ti đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
  A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
  B. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động
  C. Công dân bình đẳng trong tìm kiếm việc làm
  D. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪