Đề thi học kỳ 1 Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 1 Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 11 trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Lịch sử 11, LTTK Tez giới thiệu đến các em nội dung đề thi học kỳ 1 Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 3 điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 3 điểm, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam:
  + Chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le ở Đức (1933-1939) là?
  A. tham gia Hội Quốc liên, ký hiệp ước với các nước châu Âu và Liên Xô.
  B. tham gia Hội Quốc liên, khẳng định vai trò và vị trí trung tâm của Đức.
  C. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, rút khỏi Hội Quốc liên.
  D. thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng quan hệ với các nước.
  + Thực chất sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” của chính quyền Mãn Thanh là?
  A. trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
  B. trao quyền kinh doanh đường sắt cho lực lượng tư sản Trung Quốc.
  C. nắm độc quyền về kinh doanh đường sắt, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
  D. tạo điều kiện cho giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc phát triển kinh tế.
  + Để khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), Anh- Pháp- Mĩ đã tiến hành:
  A. cải cách kinh tế- xã hội, đổi mới quản lí, tổ chức sản xuất.
  B. tăng cường mở rộng, xâm chiếm và bóc lột thuộc địa.
  C. phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học tiên tiến.
  D. thiết lập chế độ độc tài phát xít, ráo riết chạy đua vũ trang.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪