Đề thi học kỳ 1 Ngữ Văn 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 1 Ngữ Văn 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam

  Đề thi học kỳ 1 Ngữ Văn 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Quảng Nam gồm 2 phần: đọc hiểu và làm văn, phần đọc hiểu bao gồm 4 câu hỏi, phần làm văn gồm 1 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian giao đề, đề thi có hướng dẫn làm bài.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪