Đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam

  LTTK Tez chia sẻ đến các em học sinh khối 12 đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Tiếng Anh 12 nội dung đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam.

  Cũng như các năm học trước, đề thi trắc nghiệm học kỳ 1 Tiếng Anh 12 của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thường khá ngắn gọn so với các tỉnh/thành khác, nội dung đề tập trung chủ yếu vào các câu hỏi Tiếng Anh 12 mang tính trọng tâm, cụ thể: đề chỉ gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho học sinh là 45 phút, đề thi có đáp án 24 mã đề.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam:
  + The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow.
  A. The cowboy wounded by an arrow had fallen off his horse.
  B. The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.
  C. The cowboy fallen off his horse had been wounded by an arrow.
  D. The cowboy falling off his horse had been wounded by an arrow.
  + The best title for the passage could be __________.
  A. Nineteenth – the Century of Reform. B. A Flight for Change.
  C. American Education in the Beginning of the 19th Century. D. The Beginnings of Reform in American Education.
  + “Remember to lock the door before going to school,” my sister said.
  A. My sister wanted me to lock the door before going to school.
  B. My sister told me to lock the door before going to school.
  C. My sister advised me to lock the door before going to school.
  D. My sister reminded me to lock the door before going to school.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪