Đề thi học kỳ 2 Địa lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 2 Địa lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

  LTTK Tez giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Địa lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Địa lý 10 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Địa lý 10, đề thi có mã đề 101 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Địa lý 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
  + Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải?
  A. Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  B. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.
  C. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.
  D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.
  + Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2014 (Đơn vị: tỉ USD). Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
  A. Ấn Độ có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc.
  B. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ gấp 3,5 lần của Hàn Quốc.
  C. Nhật Bản có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn thứ 2 trong bốn nước.
  D. Trung Quốc có giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ không đáng kể.
  + Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp:
  A. Có hàm lượng kĩ thuật cao và mới ra đời gần đây.
  B. Phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu.
  C. Có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đất nước.
  D. Có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU