Đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

  Vừa qua, trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi học kỳ 2 Địa lý 12 dành cho toàn bộ học sinh khối 12 của trường nhằm đánh giá chất lượng sau một năm học tập môn Địa lý 12, sau đó các em sẽ bước vào giai đoạn ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý rất quan trong phía trước.

  LTTK Tez giới thiệu đến thầy, cô giáo giảng dạy môn Địa lý và các em học sinh lớp 12 đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đây là một đề tham khảo rất tốt đối với những em sắp bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Địa lý 12 tại trường. Giới thiệu sơ lược về đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh: đề có mã đề 654 gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 40 câu hỏi, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề để các em có thể kiểm tra lại kết quả sau khi tự thi thử tại nhà.

  LTTK Tez chúc các em hoàn thành tốt kỳ thi HK2 Địa lý 12 sắp tới.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
  + Việc phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nước là rất cần thiết vì?
  A. dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.
  B. sự phân bố dân cư của nước ta không đồng đều và chưa hợp lí.
  C. nguồn lao động của nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp.
  D. tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta còn cao.
  + Cho biểu đồ dưới đây. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
  A. Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1990 – 2014.
  B. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2014.
  C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng lúa ở nước ta giai đoạn 1990 – 2014.
  D. Cơ cấu sản lượng lúa ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2014.
  + Nền nông nghiệp hàng hóa có đặc trưng là?
  A. năng suất cây trồng và năng suất lao động thấp.
  B. người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm.
  C. phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.
  D. sử dụng nhiều sức người và công cụ thủ công.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪