Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

  LTTK Tez giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Lịch sử 11 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Lịch sử 11 trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, đề thi có mã đề 652 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
  + Sự kiên đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập:
  A. Triều đình Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác –măng và Pa- tơ -nốt (1884).
  B. Quân Pháp chiếm được Thuận An, buộc triều đình phải đình chiến (1883).
  C. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn.
  D. Pháp chiếm được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn.
  + Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?
  A. Làm cho Thiên Chúa giáo không thể phát triển ở Việt Nam.
  B. Gây ra mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, khiến người dân theo các tôn giáo khác lo sợ.
  C. Gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến.
  D. Gây không khí căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây.
  + Phong trào Cần Vương kết thúc năm 1896 sau sự kiện nào?
  A. Căn cứ Vụ Quang (Hương Khê – Hà Tĩnh) thất thủ. B. Căn cứ Cồn Chùa (Hương Khê – Hà Tĩnh) thất thủ.
  C. Căn cứ Trùng Khê (Hương Khê – Hà Tĩnh) thất thủ. D. Căn cứ Thượng Bồng (Hương Khê – Hà Tĩnh) thất thủ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪