Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh khối 12 nội dung đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên, nhằm giúp các em có tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 12 sắp tới. Tuy đây là đề thi Tiếng Anh 12 của năm ngoái, tuy nhiên cấu trúc đề và nội dung đề thi vẫn hoàn toàn phù hợp cho kỳ thi năm nay.

  Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên có mã đề 132, đề gồm 3 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, kỳ thi nhằm tổng kết lại tất cả các kiến thức Tiếng Anh 12 mà học sinh đã được truyền đạt trong quãng thời gian học kỳ 2 vừa qua của năm học 2017 – 2018, đáp án được đính kèm ở bên dưới đề thi, giúp các em thuận tiện tra cứu.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên:
  + Mary was staying with her friend. She has a big house in Scotland.
  A. Mary, whose has a big house in Scotland, was staying with her friend.
  B. Mary, who has a big house in Scotland, was staying with her friend.
  C. Mary, whom has a big house in Scotland, was staying with her friend.
  D. Mary, that has a big house in Scotland, was staying with her friend.
  + We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
  A. If we hadn’t had enough money, we wouldn’t have gone on holiday last year.
  B. If we had enough money, we would go on holiday last year.
  C. If we hadn’t had enough money, we would have gone on holiday last year.
  D. If we had had enough money, we would have gone on holiday last year.
  + What has the mascot for the 22nd SEA Games been associated with?
  A. the prosperity. B. the water and rice civilization. C. Vietnamese agriculture. D. Vietnamese farmers.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪