Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bến Tre

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bến Tre

  Thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019 nhằm tổng kết chương trình Toán 12, lấy điểm số để làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp loại học lực.

  Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bến Tre có mã đề 210 được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm A, B, C, D với 50 câu hỏi và bài toán, nội dung thi học kỳ gồm các chủ đề: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, hình học tọa độ Oxyz và một số bài toán thực tiễn liên quan đến các kiến thức nêu trên, đề thi HK2 Toán 12 có đáp án mã đề 135, 210, 356, 483.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bến Tre:
  + Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc v(t) = t^2 + 10t (m/s) với t là thời gian được tính bằng đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc 200 (m/s) thì nó rời đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng?
  + Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm A, B, C lần lượt biểu diễn cho ba số phức z1 = 1 + i, z2 = (1 + i)^2 và z3 = a – i (a thuộc R). Để tam giác ABC vuông tại B thì a bằng.
  + Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho các điểm A, B như hình vẽ bên. Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪