Đề thi học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Duyên Hải – Trà Vinh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Duyên Hải – Trà Vinh

  Đề thi học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Duyên Hải – Trà Vinh mã đề 166 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, để làm tốt đề thi, học sinh cần ôn tập các nội dung kiến thức sau: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.

  Trích dẫn đề thi học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018:
  + Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y √x.e^x và các đường thẳng x = 1, x = 2, y = 0. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình H xung quanh trục Ox.

  + Tìm tọa độ diểm M thuộc trục Ox và cách mặt phẳng (a): x + 2y – 3z + 1 = 0 một khoảng bằng √14.
  + Cho số phức z có phần ảo âm là nghiệm của phương trình -z^2 + 4z – 20 = 0 trên tập số phức. Tìm z.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪