Đề thi HSG Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HSG Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

  Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử 11, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Lịch sử 11, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử 11 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử 11 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử 11 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

  Đề thi HSG Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh gồm 01 trang, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 04 câu, thời gian làm bài thi Lịch sử là 150 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 01 năm 2019, đề thi có lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề thi HSG Lịch sử 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
  + Hãy làm rõ ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu nào cho cách mạng Việt Nam?
  + Trong thế kỉ XX, nhân loại đã trải qua những cuộc chiến tranh thế giới nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa các cuộc chiến tranh thế giới đó? Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới?
  + Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp? Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên? Em có nhận xét gì về tinh thần chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta từ 1858 đến 1873?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪