Đề thi HSG Lịch sử 11 THPT chuyên năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HSG Lịch sử 11 THPT chuyên năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

  Đề thi HSG Lịch sử 11 THPT chuyên năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc gồm 1 trang với 6 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi được dành cho học sinh 10 và 11 khối chuyên Lịch sử, đề thi HSG có hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề thi HSG Lịch sử 11:
  + Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh/chị hãy làm sáng tỏ cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1918.
  + Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại nổ ra thường thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nào? Nêu biểu hiện của những nhiệm vụ cơ bản ấy? Chứng minh nhận định: “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản triệt để”.
  + Phân tích những điểm mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪